nl fr en
Home Ons bedrijf Links Nieuws Contact

Cnudde Packaging streeft er naar haar activiteiten uit te voeren conform ISO 9001, ISO 14001, Milieucharter Oost-Vlaanderen en Duurzaam ondernemen Oost-Vlaanderen. De zaakvoerder verbindt zich er toe haar management te ontwikkelen en optimaliseren gepast aan de doelstellingen van de onderneming.

De bedoeling van het opzetten van een managementsysteem is:

 • Bepalen en voldoen aan de behoeften van onze klanten.
 • De best mogelijke service te geven aan de klanten.
 • Voldoen aan de wensen van de klanten en de kwaliteit te waarborgen
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere eisen.
 • Streven naar continue verbetering in het kader van milieu, kwaliteit en duurzaamheid.
 • Impact van onze activiteiten op het milieu te identificeren en te beheren.
 • Materiaal- en milieuschade en milieuverontreiniging vermijden.
 • Communiceren over milieuaspecten met eigen medewerkers en met derden.
 • Correctieve acties te nemen om non-conformiteiten van interne audits, afwijkingen en klachten van klanten op te lossen.
 • Een beleidsplan met directieverklaring én meetbare doelstellingen uit te vaardigen en mee te delen aan de medewerker(s).
 • Een directiebeoordeling van de werking en voortgang van het managementsysteem en beleidsverklaring uit te voeren .
 • De nodige middelen te voorzien om de effectiviteit van de processen te blijven garanderen.
 • Participatie van alle medewerkers aan het managementsystemen te waarborgen
 • Duurzame ontwikkelingen in milieuzorg stelselmatig te integreren.
 • Het milieu in het  bedrijf en daarbuiten te sparen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het kwaliteits- en milieubeleid ligt bij alle medewerkers. Alle medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om het beleid actief uit te dragen en actief deel te nemen in het continu verbeteren van ons systeem.

Kruishoutem 05.06.2014

Kürt Cnudde
Managing Director

Created by PopCom